(LOGO)

"...și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, și până la marginile pământului.”
(Fap.1:8B)